เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้


1) จากเมนูในระบบสมาชิก คลิกเลือก "ประวัติการสั่งซื้อ"  และคลิก "ดูสินค้าที่สั่งซื้อ" และกดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียด 

2) ชำระเงิน ด้วยการโอนค่าสินค้า ตามเลขท่ีบัญชีดังกล่าว 

3. เมื่อท่านโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก