จานกลมเล็ก

350

เลข อย./เลขที่จดแจ้ง : -

ปริมาณ : 1 ชิ้น

หมวดหมู่ : - ที่ใส่อาหารและเครื่องดื่ม

สถานะสต๊อกสินค้า : มีสินค้า

จานไม้ยางพาราลักษณะทรงกลม ไว้ใส่อาหาร หรือผลไม้ สีเนื้อไม้น้ำตาล