หนังสือพระศรีอาริย์ จอมศาสดาโลกอนาคต เล่มที่ 2

159

เลข อย./เลขที่จดแจ้ง : -

ปริมาณ : 1 เล่ม

หมวดหมู่ : - อื่นๆ

สถานะสต๊อกสินค้า : มีสินค้า

หนังสือพระศรีอาริย์ จอมศาสดาโลกอนาคต เล่มที่ 2 กล่าวถึง พระเยซูคริสต์, พระสังกัจจายน์ พระอ้วน พระยิ้ม พระภิกษุถุงย่าม (โป่วต่อฮั่วเสียง) เมสสิอาห์, พระผู้ช่วยให้รอด, มะฮ์ดี, กัลกี และอีกหลายท่าน ว่าท่านเหล่านี้คือ องค์พระศรีอริยเมตไตรยที่อุบัติขั้นในโลกแล้วจริงหรือ?