ร้านค้าของคุณ : ( ID : )

  • grid
    SELECT product.product_id, product.product_category_id, product.product_brand_id, product.product_code, product.product_name, product.product_intro, product.product_info, product.product_des, product.product_reviews, product.product_color, product.product_weight, product.product_status, product.product_price, product.product_price_dc, product.product_stock, product.quality_no, product.show_public, product.product_view, product_category.product_category_name FROM product INNER JOIN product_category ON product_category.product_category_id = product.product_category_id WHERE product_category.product_category_sub_id = '47' AND `product_status` !='9' ORDER BY `product_name` ASC LIMIT 0,24

หมวดหมู่สินค้า

Scroll